Gesprek met Anna Maria van Schurman, een vrouw in de Republiek der Letteren

Een interview met Anna Maria van Schurman, gehouden net na haar terugkeer in Utrecht in het najaar van 1654.