‘O engelachtige maagdelijkheid’: De correspondentie in het Grieks tussen Meletios Pantogalus

‘o engelachtige maagdelijkheid’: De correspondentie in het Grieks tussen Meletios Pantogalus en Anna Maria van Schurman